Gezichtsherkenning

Geschikt voor: havo & vwo
Leerjaar: 3 & 4
De leerlingen maken kennis met gezichtsherkenning en de ethische problemen die daarbij komen kijken. Ze onderzoeken vervolgens in groepjes hun standpunt, verzinnen argumenten en koppelen hun argumenten aan waarden. Ze wegen hun waarden af, en stellen op basis daarvan een advies op over het gebruik van gezichtsherkenningssoftware.

Deze les sluit aan bij het conceptkerndoel Maatschappelijke vraagstukken: 'De leerling weegt af welke mogelijkheden die heeft om ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken te handelen.' Ook sluit het aan bij het conceptkerndoel Digitale technologie, de samenleving en de wereld: 'De leerling analyseert hoe digitale technologie, digitale media en de samenleving elkaar wederzijds beïnvloeden en verkent toekomstscenario’s.' Er wordt namelijk kennis gemaakt met de digitale technologie achter gezichtsherkenning en welke maatschappelijke en ethische kwesties hiermee in het geding komen.

De les in 't kort

Tijdsduur
 • 50 minuten
Vakken
 • Nederlands
 • Informatiekunde
 • Mentoraat
 • Maatschappijleer
 • Filosofie en levensbeschouwing
Bouwstenen
 • Democratische cultuur
 • Technologisch burgerschap
Vaardigheden
 • Ethisch redeneren
 • Moreel oordelen en handelen

Samenwerking

Wij werken samen met verschillende organisaties om ons lesaanbod te verrijken en versterken. Ook denken we graag mee over burgerschap op jouw school of (leraren)opleiding.

Logo Amnesty International Logo Omapost Logo IVN Logo NHL Hogeschool Logo Anne Frank stichting

Waarom Burgerschap en LOB?

Mentoren, decanen en docenten hebben het al druk genoeg. Wij nemen hen graag werk uit handen. Daarom hebben wij een lesmodule ontwikkeld met kant-en-klare klassikale lessen voor LOB en burgerschap. Voor alle niveaus en leerjaren. Te gebruiken op ieder gewenst moment.

Burgerschapsonderwijs verplicht in 2021?
De lessen dragen bij aan burgerschapsonderwijs, waaraan elke school volgens de wet moet werken. Volgens planning wordt burgerschap verplicht in 2021. We hebben LOB en burgerschap samengevoegd in deze module. Zij hebben met elkaar te maken en versterken elkaar. Beide gaan over welke rol je kunt en wilt spelen in de samenleving. Van wat wil je worden naar wie wil je zijn?

Lyceo Burgerschap

 • Interactieve, kant-en-klare lessen voor burgerschap en LOB
 • Voor vakdocenten, mentoren en decanen
 • Aanvulling op de online LOB-opdrachten
 • Een compleet lesaanbod voor burgerschap (onderbouw)
 • Gemakkelijk en snel in gebruik
 • Aantrekkelijke en actuele onderwerpen