Het allerbelangrijkste

Geschikt voor: vmbo, havo & vwo
Leerjaar: 1 & 2
In deze les denken de leerlingen na over hun waarden: wat zij belangrijk vinden. Daarnaast leren ze dat ze daarvoor verschillende redenen hebben. De les omvat stellingen, een discussieopdracht, een individuele opdracht, en uiteindelijk een stemming over klassenwaarden. Deze les is goed te combineren met ‘Regels zijn regels’ en '10 gouden regels.’

Deze les sluit aan bij de conceptkerndoelen Schoolcultuur en Diversiteit: ‘De school zorgt voor een democratische cultuur’ en 'De leerling handelt respectvol vanuit kennis over een diverse samenleving'. Er wordt namelijk door leerlingen nagedacht over wat zij belangrijk vinden. Hierbij worden het kritische denkvermogen en de ethische oordeelsvorming van de leerling gestimuleerd.

De les in 't kort

Tijdsduur
 • 50 minuten
Vakken
 • Nederlands
 • Mentoraat
Bouwstenen
 • Vrijheid en gelijkheid
 • Macht en inspraak
 • Democratische cultuur
 • Identiteit
 • Diversiteit
Vaardigheden
 • Communicatie
 • Overleg, conflicthantering
 • Kritisch denken
 • Ethisch redeneren
 • Moreel oordelen en handelen

Samenwerking

Wij werken samen met verschillende organisaties om ons lesaanbod te verrijken en versterken. Ook denken we graag mee over burgerschap op jouw school of (leraren)opleiding.

Logo Amnesty International Logo Omapost Logo IVN Logo NHL Hogeschool Logo Anne Frank stichting

Waarom Burgerschap en LOB?

Mentoren, decanen en docenten hebben het al druk genoeg. Wij nemen hen graag werk uit handen. Daarom hebben wij een lesmodule ontwikkeld met kant-en-klare klassikale lessen voor LOB en burgerschap. Voor alle niveaus en leerjaren. Te gebruiken op ieder gewenst moment.

Burgerschapsonderwijs verplicht in 2021?
De lessen dragen bij aan burgerschapsonderwijs, waaraan elke school volgens de wet moet werken. Volgens planning wordt burgerschap verplicht in 2021. We hebben LOB en burgerschap samengevoegd in deze module. Zij hebben met elkaar te maken en versterken elkaar. Beide gaan over welke rol je kunt en wilt spelen in de samenleving. Van wat wil je worden naar wie wil je zijn?

Lyceo Burgerschap

 • Interactieve, kant-en-klare lessen voor burgerschap en LOB
 • Voor vakdocenten, mentoren en decanen
 • Aanvulling op de online LOB-opdrachten
 • Een compleet lesaanbod voor burgerschap (onderbouw)
 • Gemakkelijk en snel in gebruik
 • Aantrekkelijke en actuele onderwerpen