Social media

Geschikt voor: vmbo, havo & vwo
Leerjaar: 1 & 2
In deze les denken de leerlingen na over in hoeverre de foto’s op sociale media kloppen met de werkelijkheid. Ze maken kennis met een paar vormen van manipulatie, en denken na over wat zij herkennen en vinden kunnen. Uiteindelijk bedenken ze voor zichzelf of en waarom zij zelf bepaalde trucjes toepassen.

Deze les sluit aan bij de conceptkerndoelen Digitale technologie, jezelf en de ander van Digitale geletterdheid en Diversiteit: 'De leerling maakt weloverwogen keuzes bij het gebruik van digitale technologie en digitale media' en 'De leerling handelt respectvol vanuit kennis over een diverse samenleving'. Er wordt namelijk aangezet tot nadenken over in hoeverre foto's op sociale media kloppen met de werkelijkheid. Ook wordt er gereflecteerd op het eigen mediagebruik.

De les in 't kort

Tijdsduur
 • 50 minuten
Vakken
 • Verzorging
 • Mentoraat
Bouwstenen
 • Democratische cultuur
 • Identiteit
 • Digitaal samenleven
 • Technologisch burgerschap
Vaardigheden
 • Communicatie
 • Onderzoek
 • Kritisch denken
 • Affectieve empathie
 • Ethisch redeneren

Samenwerking

Wij werken samen met verschillende organisaties om ons lesaanbod te verrijken en versterken. Ook denken we graag mee over burgerschap op jouw school of (leraren)opleiding.

Logo Amnesty International Logo Omapost Logo IVN Logo NHL Hogeschool Logo Anne Frank stichting

Waarom Burgerschap en LOB?

Mentoren, decanen en docenten hebben het al druk genoeg. Wij nemen hen graag werk uit handen. Daarom hebben wij een lesmodule ontwikkeld met kant-en-klare klassikale lessen voor LOB en burgerschap. Voor alle niveaus en leerjaren. Te gebruiken op ieder gewenst moment.

Burgerschapsonderwijs verplicht in 2021?
De lessen dragen bij aan burgerschapsonderwijs, waaraan elke school volgens de wet moet werken. Volgens planning wordt burgerschap verplicht in 2021. We hebben LOB en burgerschap samengevoegd in deze module. Zij hebben met elkaar te maken en versterken elkaar. Beide gaan over welke rol je kunt en wilt spelen in de samenleving. Van wat wil je worden naar wie wil je zijn?

Lyceo Burgerschap

 • Interactieve, kant-en-klare lessen voor burgerschap en LOB
 • Voor vakdocenten, mentoren en decanen
 • Aanvulling op de online LOB-opdrachten
 • Een compleet lesaanbod voor burgerschap (onderbouw)
 • Gemakkelijk en snel in gebruik
 • Aantrekkelijke en actuele onderwerpen