Wie wil je zijn?

Geschikt voor: vmbo, havo & vwo
Leerjaar: 1, 2, 3 & 4
De leerlingen onderzoeken in deze les hun ambities aan de hand van rolmodellen: wie zijn hun voorbeelden en waarom? Kunnen ze hier wat van leren?
Daarnaast bekijken ze in groepjes of en in hoeverre school hierin een rol speelt. Draagt school al bij aan hun ambities? Of zou dat beter kunnen? En hoe dan? De les geeft inzicht in welke rol LOB- en burgerschapslessen op school kunnen spelen.

De les in 't kort

Tijdsduur
 • 50 minuten
Vakken
 • Nederlands
 • Mentoraat
 • MVT
 • Filosofie en levensbeschouwing
Bouwstenen
 • Identiteit
Vaardigheden
 • Communicatie
 • Affectieve empathie

Samenwerking

Wij werken samen met verschillende organisaties om ons lesaanbod te verrijken en versterken. Ook denken we graag mee over burgerschap op jouw school of (leraren)opleiding.

Logo Amnesty International Logo Omapost Logo IVN Logo NHL Hogeschool Logo Anne Frank stichting

Waarom Burgerschap en LOB?

Mentoren, decanen en docenten hebben het al druk genoeg. Wij nemen hen graag werk uit handen. Daarom hebben wij een lesmodule ontwikkeld met kant-en-klare klassikale lessen voor LOB en burgerschap. Voor alle niveaus en leerjaren. Te gebruiken op ieder gewenst moment.

Burgerschapsonderwijs verplicht in 2021?
De lessen dragen bij aan burgerschapsonderwijs, waaraan elke school volgens de wet moet werken. Volgens planning wordt burgerschap verplicht in 2021. We hebben LOB en burgerschap samengevoegd in deze module. Zij hebben met elkaar te maken en versterken elkaar. Beide gaan over welke rol je kunt en wilt spelen in de samenleving. Van wat wil je worden naar wie wil je zijn?

Lyceo Burgerschap

 • Interactieve, kant-en-klare lessen voor burgerschap en LOB
 • Voor vakdocenten, mentoren en decanen
 • Aanvulling op de online LOB-opdrachten
 • Een compleet lesaanbod voor burgerschap (onderbouw)
 • Gemakkelijk en snel in gebruik
 • Aantrekkelijke en actuele onderwerpen